Yandex文本翻译
俄罗斯联邦
外语翻译文本翻译

Yandex文本翻译

Yandex翻译是一项Yandex提供的翻译文段及网页的服务。 Yandex使用自己开发的翻译软件,大部分语言对采用统计机器翻译技术,少部分语言采用Yandex神经网络翻译系统。

标签: